Our Patron

 

SH. SANTOSH KUMAR MALL

Commissioner, KVS, New Delhi

 

SH. G.K. SRIVASTAVA,

Additional Commissioner (Admn.)

 

SH. U.N. KAWARAE,

Additional Commissioner (Acad.)

 

SH. S. VIJAYA KUMAR

Joint Commissioner (Admn.)

 

DR. SACHI KANT

Joint Commissioner (Trg.)

 

DR. (SMT.) V. VIJAYALAKSHMI

Joint Commissioner (Acad.)

 

DR. E. PRABHAKAR,

Joint Commissioner (Pers.)

 

SH. M. ARUMUGAM,

 Joint Commissioner (Fin.)